Rok 2017: Polopravdy a nepravdy

 
 
  • Co vše zajímavého se událo v roce 2017 shrnu od jeho konce.

V prosinci jsme opět balili a rozdávali vánoční dárky zejména dětem našich klientů. K tomu jsme rodinám, které s námi celý rok spolupracovaly, přidali praktický dárkový balík s potravinami.

Ještě před tím jsme díky finanční podpoře Městského úřadu v Nymburce navštívili s dětmi a s mládeží kino v Praze-Chodov. V listopadu jsme opět v Kauflandu v Nymburce shromažďovali potravinovou pomoc pro ekonomicky nestabilní rodiny s dětmi. V červenci jsme pro děti školního věku zrealizovali výchovně vzdělávací desetidenní tábor ve sportovním středisku Chocerady, který se i přes nepřízeň počasí vcelku vydařil. Přípravě této volnočasové aktivity jsme věnovali takřka celé jaro 2017. Začátkem léta jsme do našeho týmu přibrali novou kolegyni Marcelu B.

Stejně jako roky předešlé, jsme  i tento rok nejvíce energie vydali takové té praktické činnosti, která souvisí s  poskytováním sociálních služeb dle registrace a pověření k sociálně právní ochraně dětí. Nemálo času jsme celý rok věnovali i potravinové pomoci, o kterou je ze strany klientů značný zájem, jelikož se většina rodin  nachází v ekonomicky tíživé situaci.

Od září do prosince 2017 jsme v souladu s projektovým záměrem zrealizovali projekt podpořený MŠMT v rámci předškolní a školní podpory.

Počet klientů se v porovnání s rokem 2016 zvýšil jen nepatrně. Posunout klienta (rodinu s dětmi) tak, aby již nepotřeboval sociální pomoc, je příliš dlouhá cesta, kdy si často klient sám vytváří nové a nové překážky – nové problémy.

Musím konstatovat, že klienti našeho regionu se takřka nikam neposouvají, a když ano, tak hlemýždím tempem. Čím dál víc a víc uvádějí polopravdy a nepravdy, kterými si dost komplikují život. Mít pro klienty pochopení a umět vidět věci i z jejich stránky je cesta, bez které se neobejdeme.

Tímto děkuji za lidskou důvěru a finanční podporu všem, kteří nám jí v roce 2017 poskytli.

 

Hana Kožuriková

statutární zástupce