O nás

 

  • NÁZEV: RSOP z.s.
  • DATUM VZNIKU SUBJEKTU: 10.08. 1998
  • : 68 99 65 43
  • SÍDLO SPOLKU: J.Gagarina 1979, 288 02 Nymburk
  • BEZBARIÉROVOST: Částečně
  • CÍLOVÁ SKUPINA: Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené.
 
  • ÚČEL SPOLKU:
     Účelem spolku je poskytování sociálních služeb zejména dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
     službách. Dále pak spolek poskytuje jiné návazné sociální  služby, které  jsou součástí uceleného
     komplexu  poskytnuté  pomoci  osobám ohroženým  sociálním  vyloučením  a  osobám  sociálně
     vyloučeným, bez omezení věku.
 
  • PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLKU:
        - Poskytování sociálního poradenství
        - Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Středočeského kraje
        - Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce
        - Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro sociálně znevýhodněné
          děti a mládež
 
  • SOUBOR POSKYTOVANÝCH SLUŽEB KLIENTŮM:
        - komplexní pomoc v náhlé sociální krizi
        - poradenství z oblasti sociálního a důchodového zabezpečení
        - sociální pomoc v rámci podporovaného bydlení a zaměstnání
        - poradenství v oblasti občanského a rodinného práva
        - poradenství v oblasti školství a zdravotnictví
        - poradenství v oblasti soukromého podnikání
        - informace o systému sociálních služeb v regionu
        - pomoc s listinami (psaní žádostí, vzorů smluv, odvolání,
          vyplňování formulářů apod.)
        - pomoc při vyjednávání s úřady a dalšími organizacemi a institucemi
        - výcvik klientů v metodách řešení sociálních problémů
        - poskytnutí telekomunikačních služeb (telefon, internet)
        Služby jsou poskytovány zdarma.
 
  • DOPLŇKOVÁ SLUŽBA:
       Nabídka volnočasových aktivit pro sociálně znevýhodněné skupiny dětí a mládeže.