Kde končí má zodpovědnost

 

„Práce terénního sociálního pracovníka (TSP) je složitá v tom, že jsou na něj často kladeny náročné požadavky jak ze strany klientů (''sežeň nám byt“), tak i ze strany institucí, nebo jiných spolupracujících osob, s nimiž jednám (''zajistěte, aby rodina XY platila nájem pravidelně, aby do půl roku uhradila dluh na nájemném apod.“).

 

Zejména soukromé osoby pronajímající „mým“ klientům svou nemovitost, jsou přesvědčeni o tom, že odpovědnost mých klientů za úhradu nájemného do jejich peněženky nebo na jejich účet, leží na mých bedrech. Tuto odpovědnost na mě často naloží již v prenatálním období, tj. v době, kdy se „moji“ klienti stěhují do jejich nemovitosti. Poeticky se tato taktika dá nasoukat do tohoto motta: Věřím v Tebe a má víra Tě svazuje. Když pak platby klientů nefungují tak, jak se očekává, jsem často první na ráně, komu je vyhrožováno, že se brzy octnou klienti na ulici.

 

Vycházejíc z tohoto poznání, je mé aktuální dilema následující:

Kde končí má odpovědnost? Jak snáším víru, která mě svazuje? Jak ve skutečnosti zvládám řešení problémů, která neběží jako po drátku? Jak moc mi vadí, když je mi kol-okolo vyhrožováno? Mám k problémům, se kterými se klienti potýkají, přistupovat lidsky nebo jen formálně? Nemám náhodou víc věcí hodit za hlavu ?

 

Co se v mém životě změní, když dám pevné mantinely své odpovědnosti a nechám se nikým vydírat ?

 

V Nymburce dne 20.8.2014

 

 

Klienti, nebo přátelé

 

Je potřeba umístit na vchodové dveře naší organizaci novou provozní dobu, neboli informovat naše klienty/uživatele o tom, kdy a v jakém času nás můžou v organizaci navštívit. Vycházejíc z toho, že neakceptují, že pátky služby neposkytujeme (věnujeme se výhradně administrativě), řešíme DILEMA, jak tuto informaci napsat, aby jí rozuměli. Něco jako „provozní doba“ je pro naše klienty pojem, který jim nic moc neříká. Navíc použít v tomto textu slovo: klient/ uživatel by znamenalo, se jich dotknout, jelikož se většina našich klientů považuje za naše kamarády/ přátele. Takže  připadá v úvahu tento text:

 

Milý kamarádi a přátele, choďte za námi ve dnech pondělí až čtvrtek, v čase od 9:00 do 17:00 hod. I když jste naši kamarádi, pochopte, že v pátek MUSÍME dělat něco jiného. 

 

V Nymburce dne 17.04.2013 

 

 

Facebook organizace

 

Definice Facebooku : Systém, který slouží ke komunikaci, navazování a udržování kontaktu, sdílení fotografií a videí. Neboli se jedná o internetovou sociální síť pro rychlou, snadnou a levnou komunikaci mezi lidmi.

 

Když jsme začali uvažovat nad založením fcb naší organizace, vzniklo dilema, zda založit občanskému sdružení tuto sociální síť, či nikoliv, když účelem této sítě není přijímat přátele, ale uživatele námi poskytovaných sociálních služeb.

 

Představa, že žádost o přijetí do přátelství požádá několik desítek dětí, je sice milá, ale pro náš účel nepodstatná. Dílčí představa, že nás na tomto facebooku oslovují desítky nám známých lidí se vzkazem : Jak se dnes máte...Co děláte.....Co je u vás nového .... je dost ,,strašidelná".

 

Na druhou stranu se dá předpokládat, že prostřednictvím této sítě nás kontaktují lidé, kteří si věcně říkají o pomoc jako např. Zavolejte nám, potřebuji s něčím poradit....Zastavte se u nás doma, přišla nám pošta, které nerozumíme...nebo také Chceme vás upozornit na problém, který má ten či onen....apod. Tyto typy zpráv bychom přijímali rádi, zatímco ty předešlé zprávy typu ,,Jak se máte" apod. by nás jak zavazovaly, tak obtěžovaly. 

 

Navíc lze předpokládat, že na veškeré věcné dotazy by musela odpovídat ,,ředitelka" naší organizace ,,Kožu", což je při jejím přístupu k internetu nepřípustné. :-)

 

Zároveň musíme připustit, že velkým plusem sociální sítě naší organizace by bylo to, že by se spoustu lidí podívalo na naše webové stránky, které pravidelně aktualizujeme. 

 

To celé představuje opravdu velké DILEMA, které musíme co nejdříve vyřešit. 

 

V Nymburce dne 11.4.2013