Z praxe studentů

Úvod - důvod

 

Studenti jsou budoucností naší společnosti. Jsem přesvědčena o tom, že o co většího dosáhne člověk vzdělání, o to víc je tolerantnější ke všemu, co není zcela běžné. Nakonec jen ten, kdo má velký všeobecný přehled, je sečtělý a zajímá se o dění kolem sebe, může pochopit, že svět se skládá z různých typů lidí, že různí lidé zažívají různé věci, že různé věci se dějí kolem nás.

Člověk, který toto chápe, netřídí lidi podle barvy pleti, rasy, náboženského vyznání nebo sexuální orientace, nýbrž přistupuje k jednotlivému člověku jako k jedinci, který má tak jako ostatní pro a proti. A i když to zní poněkud „filozoficky“, je tato má definice motivací k tomu, proč žádného studenta, který má zájem absolvovat v naší organizaci praxi - neodmítnu.

Nově od tohoto roku požaduji od stážistů-praktikantů, aby zážitky a dojmy písemně shrnuli a dali souhlas ke zveřejnění svého písemného zhodnocení z praxe na našich web.stránkách.

V Nymburce dne 2.1.2015 Hana Kožuriková

 

Vizitka:

Tereza Tichá, 20 let

 • studentka 2. ročníku VŠ na Univerzitě v Hradci Králové, obor sociální práce

 • Absolvovaná praxe v rámci studia: K-centrum Mladá Boleslav, Centrum pro všechny Nymburk, Občanská poradna Nymburk, RSOP z.s., Nymburk.

 • Povolání, kterému se chce do budoucna věnovat: Tři alternativy: 1. Sociální pracovník v oblasti drogové problematiky, 2. Sociální pracovník v oblasti romské problematiky, 3. Sociální pracovník v dětském domově.

 • Zájmy: Hudba, hra na flétnu a na kytaru, četba, filmy (zejména horory, thrillery, drama)

 • Životní motto: „Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své štěstí vlastní“ Platón 

Tereza o praxi v RSOP

 

Vizitka:

Helena Čadílková, Radmila Mojžíšová

 • studentky Ústavu sociální práce, Hradec Králové

 • Obor: sociální práce

 • Životní motto: "Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední" F. Nietzche

Helena a Radmila o praxi v RSOP

 
 

Vizitka:

Bc. Petra Symonová, 26 let

 •  studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia na 1.LF UK v Praze

 •  Obor: adiktologie

 •  Absolvovaná praxe v rámci studia: Kontaktní centrum Prostor plus o.p.s. Kolín, Terapeutická komunita ADVAITA Nová Ves u Liberce,  Psychiatrická nemocnice Bohnice Praha, AT ambulance Detoxifikace Psychiatrická ambulance Substituční léčba Kolín, Vojenská fakultní  nemocnice Praha- lůžkové psychiatrické oddělení, Fakultní nemocnice Motol- infekční oddělení, centrum pro léčbu uživatelů drog,  centrum pro léčbu virových hepatitid, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze - dětské a dorostové  detoxifikační centrum, RSOP z.s. Nymburk

 •  Povolání, kterému se chce do budoucna věnovat: terapeut v adiktologické službě nebo lektor primární prevence ve školách

 •  Zájmy: čtení knih, aktuální dění, kolektivní hry s přáteli, lyžování

 •  Životní motto: Nedovol, aby se tvůj život zastavil, ani když tvůj životní sen ztroskotal