Jak nás můžete podpořit

 

  • V oblasti dobrovolnické:

      Pomoc a asistenci při zajišťování volnočasových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného

      prostředí.

 

  • V oblasti materiální:

       Přijmeme pro klienty, kteří se nachází v tíživé ekonomické situaci humanitární pomoc typu

       zachovalé oblečení, neonošenou obuv,školní potřeby a školní tašky, hračky a zachovalé kočárky.

 

  • V oblasti finanční:

       Finanční příspěvek na aktivity, které vyvíjíme v rámci své činnosti, tj. terénní sociální práce

       v rodinném prostředí, odborné sociální poradenství v kanceláři a program volného času pro

       děti ze sociálně znevýhodněných rodin nám můžete zaslat na účet.

 

        Číslo účtu: 161395875/0300

        Název účtu: RSOP z.s.

 

  • V oblasti morální:

       Mějte nás rádi.

 

Tímto DĚKUJEME všem sponzorům a dárcům za jejich finanční,

věcnou a morální podporu.