Potravinová sbírka v Nymburce 2014

 
 
Dne 22. listopadu 2014 se konala v Kauflandu v Nymburce potravinová sbírka pro pomoc osobám ohroženým chudobou.
 
Až 15% obyvatel ČR je ohroženo chudobou či sociálním vyloučením. Nedostatkem jídla trpí nejen děti v Africe, ale i děti v naší republice.
 
Přispět tento den svým nákupem do potravinové sbírky, mohli občané v čase od 8:00 do 20:00 hod.
 
Celkem tak osm dobrovolníků nashromáždilo 419 Kg potravin.
 
Poděkování patří všem kdo přispěli.
Velké poděkování za dobře odvedenou práci patří:
Tereze, Kateřině, Vojtovi, Petrovi, Martinovi, Šárce, Marušce a Adéle.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O solidaritě
Existuje jedna stará chasidská historka o rabim, který mluvil s Bohem o nebi a pekle. "Ukážu ti peklo," řekl Bůh a vedl rabiho do pokoje, ve kterém byla skupina vyhladovělých a zoufalých lidí sedících okolo kulatého stolu. Uprostřed stolu stál obrovský hrnec guláše, ve kterém bylo dost pro každého. Vůně guláše byla báječná a rabimu se sbíhaly sliny. Nikdo však nejedl. Každý z lidí držel velmi dlouhou lžíci, dost dlouhou na to, aby dosáhla do hrnce a nabrala guláš, ale příliš dlouhou na to, aby si s ní mohl dát sousto do úst. Rabi viděl, že jejich utrpení je vskutku strašné, a sklonil soucitně hlavu.
"A nyní ti ukážu nebe," řekl Bůh a vstoupili do další místnosti, stejné jako ta první - stejný velký kulatý stůl, také zde obrovský hrnec guláše, stejně dlouhé lžíce. Byla tam radostná atmosféra, všichni vypadali sytě. Rabi tomu nerozuměl a pohlédl na Boha. "To je jednoduché," řekl Bůh, "vyžaduje to ale určitou dovednost. Pohleď - tito lidé se naučili krmit jeden druhého!"
Tato historka je o postoji a jednání každého z nás, o solidaritě a dobročinnosti. Je to hodně o nás, o lidech.
Hana Kožuriková