Sociální práce na ubytovnách

 

Realizace projektu: 1.1.2013 -31.12.2013

Název projektu: Služba sociálního programu na ubytovnách regionu Nymburk

Zdroj financování projektu: MPSV, odbor sociálních služeb a sociální práce Úřad práce Nymburk

 

Cílová skupina projektu: osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby nacházející se v obtížné bytové sociální situaci

 

Cíl projektu
Cílem bylo zajistit cílové skupině rovný přístup k sociálním službám.
Poskytovali jsme individuální pomoc uživatelům v řešení konkrétních problémů, pomoc jsme směřovali zejména rodinám s dětmi ( dle potřebnosti i jednotlivcům), kdy cílem bylo přestěhovat se z ubytovny do bytu a žít běžným životem. Tj. chodit do práce, mít děti ve školce, posílat děti pravidelně do školy, starat se o běžné záležitosti, žít přiměřeně ke své ekonomické situaci, pečovat o své fyzické a duševní zdraví.

 

Obsah projektu
Pro mnoho lidí je velký problém zajistit sobě a své rodině vlastní nebo dlouhodobé nájemní bydlení. Dle našich poznatků je lidí, kteří nemají kde bydlet, rok od roku více. Nymbursko není zdaleka jediným okresním městem v republice, které zatím nemůže svým občanům, kteří se octli v krizové bytové situaci, nabídnout prostřednictvím sociálního bydlení a vhodného sociálního programu „střechu nad hlavou“ .
A i když nejsme nakloněni tomu, aby zejména rodiny s dětmi žili na ubytovně, chápeme potřebu rodiny – někde bydlet. Z jiného pohledu je pro děti lepší žít s rodiči na ubytovně, než být umístěné v ústavu. Rovněž je lepší když bydlí jednotlivec na ubytovně, než kdyby žil na ulici. Na nymbursku je několik ubytoven, které obývají osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o osoby jak s trvalým pobytem na okrese Nymburk, tak s trvalým pobytem v jiných okresech (Kolín, Kutná Hora, Jičín, Pardubice, Sokolov, Česká Lípa).

 

Navazující aktivity této služby:
Služba finanční gramotnosti
Služba pracovní rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi