Terénní sociální práce v roce 2017

 

  • registrovaná sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách. Cílová skupina zahrnuje  ohrožené a potřebné jak jednotlivce, tak rodiny, kteří neumějí vyhledat pomoc sami, případně o této pomoci nevědí.

 

Cíle projektu: Cílem této služby je zajištění terénní sociální práce cílové skupině, která vyžaduje specifickou formu pomoci poskytovanou v přirozeném domácím prostředí. Služba je primárně určena romským občanům, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo byli již sociálně vyloučeni.
  • Finanční podpora: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí, Úřad práce Nymburk