Průběh mé stáže

 

Na průběh této praxe jsem byla velice zvědavá, jelikož všechny moje doposud absolvované stáže byly pouze v adiktologických službách nebo v nemocnicích, ale vždy to mělo spojitost s drogovou tématikou. Zařízení RSOP z.s. Nymburk jsem si vybrala z těchto důvodů: 

 

Za prvé mě zajímala odlišnost práce s jinou sociálně vyloučenou skupinou obyvatel, než jsou uživatelé drog. Za druhé toto zařízení leží přímo v místě mého bydliště a za třetí jsem si chtěla ujasnit svůj názor a postoj k romské komunitě. Jelikož jsem neměla s romskou komunitou příliš pracovních ani osobních zkušeností, obávala jsem se, že mě vliv mého sociálního okolí stáhne na stranu diskriminace Romů, což jsem stejně jako u závislých osob nemohla dopustit. Byla jsem opravdu velmi mile překvapena, že jsem nejen absolvováním stáže utvrdila svůj pozitivní postoj k romské komunitě, ale svým pozitivním naladěním jsem dokázala ovlivnit i řadu mých přátel.

 

Co se týče náplně praxe nebyl pro mě program nijak extra pestrý. Za celé 4 dny jsem se podívala se sociální pracovnicí Denisou pouze do vyloučené lokality Vicherov, která leží u Třebestovic. Dále už jsem se terénních prací nezúčastnila a to pro mě zcela z pochopitelných důvodů- jednak jsem pouze studentka, která u klientů nevzbuzuje příliš důvěry a za druhé trvá nějakou dobu, než se naváže s klienty vztah, založený na důvěře a porozumění jejich specifickým problémům. Což jsem já za tak krátkou dobu nemohla splnit a moje přítomnost by byla tak spíše na škodu než k užitku.

 

Samozřejmě byly se mnou ze strany vedoucí zařízení paní Kožurikové rozebírány jednotlivé případy a postupné seznámení se sociální prací, která je klientům poskytována. Velkou zásluhu na zasvěcení mé osoby do romské problematiky i sociální práce mají i další tři sociální pracovnice, pracující v zařízení RSOP z.s. Nymburk (Iva, Ilona a Denisa). Zkoušela jsem si vytvořit i vlastní projekt na získání finančních prostředků od nadace Agrofert.

 

Jsem strašně ráda, že jsem v tomto zařízení mohla stáž absolvovat a můžu říci, že jsem se dlouho na stáži necítila tak uvolněně, respektovaně a součástí týmu. V zařízení panuje přátelská atmosféra a otevřenost.

 
 

V Nymburce dne 15.2. 2016

Petra Symonová