Helena a Radmila o exkurzi v RSOP

 

Výuka v prvním ročníku oboru sociální práce je zaměřena spíše na teorii v sociální oblasti. Jedním z předmětů je i exkurze. Jeho náplní je seznámení studentů jak se státními, tak i neziskovými organizacemi, aby student získal přehled, jaké možnosti existují.

 

Naše praxe ve sdružení byla krátkodobá, jednalo se pouze o poznávací exkurzi. Z toho důvodu jsme bohužel neměly možnost dostatečně a hlavně v praxi poznat poskytované služby.

 

Do sdružení jsme přišly s předem připravenými otázkami, na které jsme dostaly podrobné odpovědi, ty nám pak pomohly při vypracování závěrečné zprávy z exkurze.

 

Díky paní Kožurikové jsme mohly být přítomny alespoň jedné konzultaci s klienty sdružení. Jsme rády, že jsme mohly porovnat, jak sociální služby fungují v RSOP oproti jiným organizacím.

 

Sdružení se v současné době velmi snaží zapojit romské děti do programu doučování, které je i součástí letních táborů pořádaných nejenom pro děti z Nymburského okresu, ale i z Kolína. O jejich úspěchu nelze pochybovat, neboť účast je vždy maximální. Vzhledem k ne příliš početnému kolektivu zaměstnanců je vztah mezi pracovníky spíše rodinný a to je jistě i pro klienty velice příjemné.

 

Paní Kožuriková umožňuje studentům i dlouhodobější praxi, což je dobře, protože každá zkušenost v oblasti sociální práce je cenná.

Sdružení RSOP přejeme i v budoucnosti mnoho úspěchů a spokojených klientů.

 

V Nymburce dne 11.03.2015