Pomáháme tomu, kdo o pomoc opravdu stojí

 

Milí čtenáři, jsem ráda, že jste navštívili naše webové stránky. Dovolte mi, abych zde uvedla malý příklad toho, jak spolupracujeme s Probační a mediační službou (PMS) v Nymburce.

 

PMS Nymburk nás oslovila, abychom pomohli mladé paní (24 let),  která „vyfasovala“ u OS v Nymburce 200 hodin obecně prospěšných prací. Byl to trest z doby mládí, kdy byla nerozvážná a konala to, co „konati“  neměla, čili spáchala trestnou činnost. Odplata za to, jak se chovala v mládí nerozvážně ji dostihla tehdy, kdy to nejméně nečekala. Klientka již žila spokojeným životem, starala se dvě malé děti ve věku jeden a tři roky a musela si začít odpracovávat obecně prospěšné hodiny. Po dohodě s úředníkem PMS v Nymburce jsme s klientkou uzavřeli smlouvu o výkonu OPP u naší organizace. Vzali jsme v potaz to, že má dvě malé děti a dle toho jí přizpůsobili pracovní dobu, plán pracovní činnosti a samotnou pracovní náplň. Klientka si této možnosti vážila a k práci se stavěla zodpovědně. Poté, co jme si vyříkali prvotní různé neshody, začala fungovat tak, jak se má a ještě před termínem hodiny odpracovala. Nyní si dodělává řidičský průkaz a je se svým životem spokojená.

 

Ovšem ne každý odsouzený si váží možnosti, která je mu justicí daná. Jiný klient již takto zodpovědně nespolupracoval, myslel si, že si hodiny bude odpracovávat, kdy jemu se zachce. A jelikož to takto nefunguje, čeká ho přeměna alternativního trestu na trest nepodmíněný.  

 

To je malá ukázka z toho, jak jsme ochotni pomoci někomu, kdo o tuto pomoc opravdu stojí.

 

Ilona Hlucho-Horvátová

asistentka v sociálních službách

 

V Nymburce dne 18.09.2012