Doučování k opravným zkouškám

 

 

V červenci, v době když jsme již měli uzavřené přihlášky na tábor v Ostružnu na Jíčínsku, se na nás ještě obrátila zástupkyně ředitele ZŠ v Rožďalovicích s prosbou, abychom vzali na tábor ještě dvě jejich žákyně 5 třídy, které na konci školního roku propadly z matematiky. Aby Sára a Kristýna postoupily do 6. třídy, bylo potřeba, aby se o prázdninách doučovaly. Doučování jsme přitom měly v aktivitách tábora.

 

Nebylo se čemu divit, že Kristýna ani Sára se na táboře moc učit nechtěly, neboť tam bylo tolik jiných zajímavějších aktivit. Nakonec se na desetidenním táboře doučily jen malou a velkou násobilku, což byl ve skutečnosti jejich největší nedostatek.

 

Po příjezdu z tábora jsme požádali starostu Městského úřadu Rožďalovice o „zapůjčení“ jejich zasedací místnosti, kde jsme Kristýnu a Sáru mohla dvakrát týdně doučovat. Obě dívky měly ze školy seznam učiva, který se měly přes prázdniny doučit a ze kterého se na konci prázdnin konala opravná zkouška. 

 

Po zdolání již zmiňované násobilky nás čekaly převody jednotek a poznání hodinových ručiček. Obě dívky se orientovaly jen v digitálním čase.

 

Zábavné doučování, kdy si dívky na své dlaně nakreslily hodiny a učily se říkanku : „Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá, ukaž mi ručičko kolik to dělá“ je zjevně velmi bavilo. Když holky přišly na doučování další den, měly stále na dlaních nakreslené hodiny a dokonce už i dokázaly říct, jaký čas hodiny ukazují. Když se pomalu blížil den opravné zkoušky, došla jsem k závěru, že nám dva dny v týdnu na doučování nestačí. Proto ještě navíc začaly holky dojíždět do Nymburka k nám do kanceláře. Kromě převodů různých jednotek jsem s dívkami procvičovala násobení, dělení, slovní úlohy a vysvětlila jim definici krychle.

 

Sára s Kristýnou dostávaly domácí úkoly, aby si probranou látku procvičovaly ještě doma, kdy já dle vypracovaných domácích úkolů poznala, jak na tom jsou a na co je třeba se ještě zaměřit. 

 

Týden před opravnou zkouškou jsem byla s dívkami na konzultaci ve škole, kde jejich třídní učitelka ocenila pokrok ve znalostech z matematiky.

 

Přesto, že jedna z dívek opravnou zkoušku neudělala, myslím si, že jsme společně odvedli kus dobré práce. Dívky byly dvě, takže i jedna úspěšná opravná zkouška je úspěchem!!

 

V Nymburce dne 3. září 2012                                                                        Tereza Procházková