Sociálně - právní ochrana dětí


 
Dne 17.04.2014 jsme získali od Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor sociálních věcí, pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a to v tomto rozsahu:

 

  • Vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně- právní ochrana uvedené v § 6  zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /dle § 48 odst. 2, písm. a)/.
  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o  sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů / dle § 48 odst. 2, písm. a)/.
  • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku ve smyslu § 31 a 32 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů / dle § 48 odst. 2, písm. b)/.

 

Činnost sociálně-právní ochrany dětí jsme zahájili 5. května 2014