Rok 2015: "Vážit si úspěchů a ponaučit se z neúspěchů"

 
  • již 17 let poskytujeme sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, kdy stále 90% naší klientely tvoří romská komunita.

V porovnání s roky předešlými jsme se tento rok více zaměřili na poskytování služeb, které pomohly uživatelům k oddlužení. Také jsme jednoznačně naplnili kapacitu poskytované služby v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Zde jsme se vynasnažili být přínosem jak rodinám s dětmi, tak v rámci součinnosti i pracovníkům OSPOD Nymburk a Kolín. A i když je našim cílem, aby děti vyrůstaly ve svém domácím prostředí, pochopili jsme, že ne vždy je to pro děti to nejlepší. Já osobně jsem až tento rok přijala fakt, že alkohol nad péčí o děti většinou (ne-li vždy) zvítězí.

A co se nám v roce 2015 podařilo? Vydařil se osmý ročník výchovně - vzdělávacího pobytu (tábora) v Choceradech. Úspěšně jsme zrealizovali již druhou potravinou sbírku, která se konala v supermarketu Kaufland v Nymburce. Zaznamenali jsme také velký nárůst zájmu ze strany rodičů o zařazení svých dětí do projektu předškolní výchovy finančně podpořeného z dotace MŠMT. Za velký úspěch lze považovat i fakt, že většina rodičů šla v lednu své předškoláky přihlásit k zápisu do základních škol s běžně náročnou výukou, namísto do školy pro žáky se speciálními potřebami, a mnoho z těchto dětí v září do běžné první třídy skutečně nastoupí. Počet uživatelů terénních programů, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, odborného sociálního poradenství a telefonické krizové pomoci se v roce 2015 nijak výrazně nezvýšil, rovněž však nesnížil. Pro nás to znamená, že to, co děláme, děláme celkem dobře.

Poskytovat sociální služby jsme v roce 2015 mohli díky finanční podpoře Středočeského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadu práce a Městského úřadu v Nymburce. Konkrétní pomoc osobám v obtížné životní situaci bylo možné poskytnout díky houževnatosti zaměstnanců spolku a dobré spolupráci s více institucemi.

A i když se ne vše v roce 2015 vyvedlo, vše, co jsme během něj dělali, pro nás znamená další posun k profesionalitě v poskytování sociálních služeb jak jednotlivým osobám, tak komunitám v roce 2016. Během tolika let naší práce jsme se totiž naučili jednu důležitou věc – vážit si úspěchů a poučit se z neúspěchů.