Rok 2014:

"Dneska jsi nežil zbytečně"

 

A opět zde máme začátek dalšího kalendářního roku, kdy je mou povinností zhodnotit rok minulý - rok 2014.

 

Začátkem roku 2014 jsme byli plni očekávání toho, s jakým příjmem peněz budeme muset letos vyjít. V porovnání s rokem 2013 jsme na tom byli tento rok finančně mnohem lépe.

 

Mohli jsme tak častěji jezdit do sociálně vyloučených lokalit a poskytovat uživatelům více sociálních úkonů. Řekla bych, že tento rok byl ve znamení velké soudržnosti s velkým počtem klientů.

 

A co se nám tento rok povedlo a nepovedlo?

Získali jsme pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Dle nového občanského zákoníku jsme se transformovali z občanského sdružení na spolek. Byli jsme celkem úspěšní při národní potravinové sbírce, kterou jsme zastřešovali v prodejně Kaufland v Nymburce. Podařilo se nám tak nashromáždit do zásoby základní potraviny pro klienty v nouzi na pár měsíců. Krom zaměstnanců se na této dobročinné akci podílelo několik dobrovolníků, kdy jednomu z nich, jehož život nepřináší nic zajímavého jemu ani jeho okolí, řekla naše asistentka Ilona: „Dneska jsi nežil zbytečně.“ Co k tomu dodat, naše Ilona, co věta, to perla. V tomto případě však „perla“ k zamyšlení: Nežijeme některé dny zbytečně?

 

Zcela určitě zbytečný nebyl sedmý tábor v Krkonoších, kterého se zúčastnilo 26 děti ze sociálně slabých rodin. Dopadl na jedničku, a to i když místo slibovaného bazénu se děti, jak pravila vedoucí Kateřina, koupaly v lavoru. (Jednalo se o malý nafukovací bazén vhodný maximálně pro tři děti).

 

A co se nám v roce 2014 nepovedlo? Neuspěli jsme s EU projektem zaměřeným na zvýšení zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Škoda, protože i když počet lidí bez práce na konci roku 2014 klesl, nezaměstnanost zůstala na 7,1%.

 

Je to zvláštní, ale po 13 letech práce na vývoji této organizace mám stále mnoho energie pomáhat, rozvíjet se, vymýšlet, posouvat se a učit se novým věcem. Jsem, si jistá, že baterky mi dobíjí zejména klienti, kteří mi často projevují svou důvěru a dobrý - někdy až vřelý vztah - k naší organizaci (nyní již spolku) a k mé osobě.

 

Zaplať Pán Bůh stále nám dobře fungují dobré pracovní vztahy s úředníky státní správy a samosprávy, stále se nám daří udržovat dobré vztahy s jinými institucemi, se kterými máme společný cíl - pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují.