Rok 2013:

"Já vám něco řeknu, ale neříkejte to na mě".

 

 

Když se ohlédnu zpět, musím konstatovat, že rok 2013 byl poněkud „krutý“. Zatímco uživatelé a jejich problémy přibyli, finanční prostředky na tento rok se rapidně ponížily. Jak jsme mohli rok 2013 ekonomicky přežít, sama těžko chápu. Nejspíš zafungovala definice, že když se člověk zabývá starostmi jiných, nemá čas zabývat se starostmi vlastními.

 

A co podstatného se událo v roce 2013? V lednu tohoto roku jsme úspěšně dokončili dvouletý EU projekt „Z Úřadu práce za volant“, při jehož realizaci jsme se naučili spoustu nového. V březnu 2013 jsme podali žádost o investiční projekt na provoz Domu sociálních služeb, kdy jsme hodně doufali, že s tímto projektem uspějeme. Bohužel, i když byl projekt navržen k podpoře, dostala se naše žádost do tzv. projektového zásobníku, a to z důvodu, že v INTEGROVANÉM OPERAČNÍM PROGRAMU MPSV v oblasti podpory služeb sociální integrace - došly finance. Nezbylo nám nic jiného, než se utěšovat tím, že jsme si vyzkoušeli a sami sebe naučili, jak úspěšně zpracovat náročný investiční projekt.

 

Oproti tomu, nebylo nijak náročné zrealizovat projekt podpořený z dotace MPSV na sociální služby a projekt podpořený z dotace MŠMT na podporu integrace romské komunity. Oba tyto projekty navazovaly na aktivity, kterým se věnujeme dlouhodobě. Úplnou „brnkačkou“ byl již v pořadí šestý zrealizovaný tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, který se vskutku vydařil.

 

V roce 2012 jsem konstatovala, že situace naší cílové skupiny - osoby ohrožené sociálním vyloučením se nijak nezlepšila. Nyní musím dodat, že rok 2013 byl pro většinu našich klientů ve znamení nouze a chudoby. Tento rok jsem se přesvědčila o tom, že není pravda, že chudoba cti netratí. Mou novou životní zkušeností je, že člověk, který se octne v nouzi, ztrácí kontrolu sám nad sebou, a to i když se za svůj statut „jsem v nouzi“ nestydí. Z roku 2013 mi utkvěla v paměti věta, kterou jsem slyšela od více klientů: „Já vám něco řeknu, ale neříkejte to na mě.“ A i když jsem v roce 2013 nabyla více negativních než pozitivních zkušeností, mám stále chuť pomáhat lidem a pracovat na posunu naší neziskové organizace. Mám stále ještě chuť podílet se na zkvalitňování sociálních služeb v naší společnosti.

 

Děkuji všem, kteří nám věří, kteří nám fandí, a podporuji nás.

 

PS: Já vám něco řeknu, ale neříkejte to na mě. Ne vždy platí, že sklízíme to, co zasejeme.