Rok 2011:

"Jó, jó, jó, máme to!"

 

Ke konci roku 2010 jsme byli plni očekávání, zda bude Evropským sociálním fondem podpořen náš velký projekt Z úřadu práce za volant. Ještě než napadl první prosincový sníh, věděli jsme, že jsme s tímto projektem uspěli. Živě si vzpomínám, jak jsme se radovali, když terénní pracovnice Denisa četla nahlas přijatý e-mail z MPSV. V kanceláři jsme křičeli „Jóó, jó, jó…máme to…“ a ještě u toho poskakovali.

 

A tak jsme do roku 2011 vstupovali hodně motivovaně, a to i když jsme dosud neměli zkušenosti s realizací evropského dvouletého projektu. Dnes, když už máme za sebou jeden rok práce na tomto projektu, mohu konstatovat, že jsme si pěkně mákli a přitom se spoustu nového naučili. Zveřejnění výstupů z toho projektu nás čeká v roce 2013. Za zmínku stojí, že jsme v rámci první velké kontroly uspěli a nic nám nebrání dotáhnout projekt, jehož cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti Romů, do zdárného konce.

 

A jelikož je hlavním posláním organizace pomáhat sociálně znevýhodněným občanům v řešení jejich společenského uplatnění formou poskytnutí sociální služby (péče o jednotlivce, rodiny a komunity dle zákona č.108/2006 Sb.o sociálních službách), intenzivně jsme se celý rok věnovali stávajícím a novým uživatelům. Dle našich statistik jsme v roce 2011 poskytli službu více než pěti stovkám uživatelům Středočeského kraje. Celkem jsme poskytli více než 40 tisíc sociálních úkonů, kdy cílem námi poskytnuté služby je pomoci uživateli vyřešit konkrétní sociální problém.

 

V rámci poskytování služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením jsme v roce 2011 čerpali dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z odboru sociálních služeb a sociálního začleňování, z Úřadu vlády ČR v rámci programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků a z Humanitárního fondu Středočeského kraje – v rámci tematického zadání sociální oblast.

 

Ministerstvo školství, mládeže a sportu nám poskytlo dotaci na realizaci Letního tábora pro sociálně znevýhodněné děti středočeského kraje, kdy projekt spolufinancovali Nadační fond Albert a Město Rožďalovice. Těmto všem patří naše poděkování!

 

Sama za sebe děkuji všem ostatním, kteří přispěli k rozvoji činnosti této organizace. Zejména pak děkuji všem zaměstnancům, kteří odvedli v roce 2011 dobrou práci.