Rok 2010:

"Hurá, hurá, hurá!"

 

Když přemýšlím nad uplynulým rokem, tj. rokem 2010, první, co mě napadá, je skutečnost, že jsme v tomto roce utrpěli jak hmotnou, tak emoční „ránu“. Venku bylo krásné jarní počasí, když jsme při příchodu do naší kanceláře zjistili, že jsme byli vykradeni. A aby toho nebylo málo, než jsme stihli objekt zajistit alarmem, byli jsme vykradeni podruhé. Nakonec mě těší, že třetí pokus se již nezdařil, jelikož byl objekt zajištěn elektronickým zabezpečením. Uplynulo několik týdnů, než se rány zcela zahojily.

 

Jistou satisfakcí byl tábor v červenci – Letní pobyt v přírodě s dětmi v Jinolicích, který se opravdu „zdařil“. A to, i když jsme na táboře s kolegyní Denisou dodělávali velký projekt do Evropského sociálního fondu. Když jsme se pak na podzim dozvěděli, že nám právě na tento projekt dotaci poskytli, skákali jsme půl metru do výšky. Na první pokus jsme si sáhli na evropské peníze. Hurá! Hurá! Hurá! Tím ale nechci říct, že bychom do podzimu nic nedělali. V průběhu celého roku jsme se potýkali se spoustou sociálních kauz našich uživatelů, které jsme se snažili ve spolupráci s nimi úspěšně vyřešit. Uživatelé – klienti nás bohužel neopouští. Jejich sociální problémy se nedají vyřešit za jeden rok a než aby nám uživatelé ubývali, rok od roku přibývají. Na vině je tomu jak ekonomická krize, tak společenská krize, kdy většinová společnost je vůči Romům víc a víc netolerantní.

 

Všeobecně se říká, že vše co člověk dělá (myšleno druh práce), má pro společnost nějaký význam. Já sama za sebe jsem si jistá, že vynaložená práce v této organizaci má velký význam nejen pro organizaci samotnou, ale i pro celou společnost. Pomáháme jak uživatelům překonat jejich nepříznivou sociální situaci, tak chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Pomáháme nejen tam, kde o to stojí, ale i tam, kde je to potřeba. Nakonec obrátit se na nás mohou jak Romové, tak ne-romové, nebo kdokoliv z této společnosti.

 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří nás v roce 2010 podpořili finančně. Dále pak děkuji spoustě lidem z různých institucí, kteří s námi v tomto roce spolupracovali. Mé díky patří i našim uživatelům, kteří nám projevují svou důvěru. Zcela upřímně děkuji svým drahým kolegyním, které se mnou z roku 2010 vstoupily i do roku 2011. Mají velkou odvahu, neboť je v roce 2011 čeká mnoho náročné práce.