Romské sdružení občanského porozumění

27.05.2012 22:32

Další seriálové zastavení je věnováno nymbursému Romskému sdružení. Vůbec celý seriál je jedním z mnoha výstupů komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce. Od svého vzniku až do včerejška pracovala na projektu Mgr. Petra Budínová. Ode dnešního dne už pracuje jinde, takže uvidíme kdo jí nahradí.

Romské sdružení občanského porozumění (dále jen RSOP) působí v Nymburce od roku 1998. Po dlouhém hledání sebe sama, kdy organizace neměla jasnou vizi jak a čemu se má věnovat, došlo ke specializaci a profesionalizacičinnosti. Organizace se zaměřila na poskytování odborných sociálních služeb romským občanům z Nymburka a okolí. Vytyčila si za cíl pomáhat sociálně znevýhodněným občanům v řešení jejich společenského uplatnění, a to formou poskytnutím komplexní sociální služby - péče o jednotlivce, rodiny a komunity prostřednictvím terénní sociální práce (dále jen TSP) a sociálního poradenství.

Terénní sociální práci poskytujeme osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určená především pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. TSP je poskytována v přirozeném domácím prostředí uživatele, zatímco sociální poradenství poskytujeme v kanceláři organizace.

Našim posláním je zajistit romským občanům rovný přístup k sociálně - právním službám. Stejně jako chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Leckoho napadne, zda se snažíme Romy motivovat k tomu, aby pracovali. Odpověď zní ano. Ve spolupráci s Úřadem práce Nymburk vytváříme pracovní příležitosti pro nekvalifikované uchazeče o zaměstnání. V případě zakázky pomáháme nezaměstnaným osobám uplatnit se na trhu práce, nebo-li najít si zaměstnání a setrvat v něm. Pro romské děti a mládežorganizujeme výchovně vzdělávací aktivity typu letní vzdělávací tábor, předškolní příprava v domácím prostředí, doučování školní výuky a tolik dětmi žádané poznávací výlety. V rámci podpory romské kultury pořádáme romské taneční zábavy, na kterých se sejdou lidé za širokého okolí. Přičemž největší zájem je o romskou kapelu Gypsy Bili z Nymburka, kterou znají nejen Romové z Čech, ale i ze Slovenska.

Jelikož ekonomická krize důraznězasáhla lidi s nižším příjmem, poskytujeme potřebným věcnou humanitární pomoc ze zdroje Potravinové bankya Fondu ohrožených dětí Klokánek.

Lidé se na nás obrací se širokouškálou problémů, které neumí řešit sami. Často pomáháme Romům s vyřízením úřední korespondence, která je vždy rozsáhlejší. Jak už to bývá, málokdo se potýká jen s jedním problémem. Naopak jeden malý sociální problém je jen článek k jiným navazujícím problémům, ze kterých se stává dlouhodobá záležitost.

Abych čtenářům více přiblížila naší práci, nabízím stručnou charakteristiku kauz, ve kterých jsme působili, nebo stále ještě působíme:(Jména jsou smyšlená)

Pan Josef má slovenské občanství a několik dlouhých let zde žil, aniž by měl povolení Cizinecké policie a platné zdravotní pojištění. Díky naší pomoci si tyto dvě věci obstaral a hned se mužije lépe. Rodina Nováková a Novotná dlouhodobě obývala dům soukromého vlastníka bez jakékoliv nájemní smlouvy. Problém tkvěl v ne-komunikaci mezi majitelem a nájemníky. Po té co jsme z iniciovali komunikaci, sepsal majitel s oběma rodinami nájemní smlouvu. Do této doby byly rodiny nejistou bytovou situací značně demotivovány. Jak paní Božena, tak paní Helena neuměly samy požádat o starobní důchod na který měly vzhledem ke svému věku nárok. Zejména pro paní Boženu byla žádost o důchod velkým oříškem a to z důvodu, že musela předložit rodné listy svých 15 dětí. Věřili by jste tomu, že pana Václava v letech 2001-2004 chytili revizoři 15x při jízděmetrem bez jízdenky? Na pokutách a penále mu to hodilo 90 tisíc. V prvé řadějsme se museli sami přesvědčit o tom, že všechny ty jízdy na „černo“ jsou Dopravním podnikem hl. Města Prahy řádně zmonitorované. Nyní nás čeká přesvědčit o tomto i pana Václava a vyjednat mu takový splátkový kalendář,který bude schopen dodržovat. Paní Maruška se někdy před šesti lety vdala za cizího státního příslušníka. Svého manžela už delší dobu neviděla a tak by se ráda rozvedla. K tomu je však potřeba doložit oddací list, který nevlastnila. Matně si vzpomínala kde se vdávala, bohužel si nemohla vzpomenout kdy. Neumíte si ani představit kolik dalo práce pomoci jí opatřit si oddací list. DvanáctiletáŽaneta si moc přála setkat se se svým jednadvacetiletým bratrem, který od narození vyrůstal v pěstounské rodině. Nyní si díky naší pomoci píší maily. Nebude trvat dlouho a určitě se s ním setká.

Vyjednávat s věřiteli a zejména pak s exekutory je služba, kterou poskytujeme velmi často. Samozřejmě, že se snažíme předcházet exekucím, kdy radíme klientům aby své finanční závazky plnili včas. Poradenství jako takové je rovněž rozsáhlá služba, kterou uživatelům často poskytujeme.

Vrcholí éra obchodních zástupců,kteří nabízejí své „produkty“ na splátky v romských sociálně slabých rodinách. Zdravotní pojišťovna MÉDIA obchází romské občany s lživou propagandou výhod jejich pojišťovny. Romové v důvěře sympatického obchodního zástupce uzavírají novou smlouvu o zdravotním pojištění, se kterou ve skutečnosti jejich lékař nemá uzavřenou smlouvu. Pokud jsem na začátku uvedla, že je našim posláním chránit společnost před vznikem ašířením nežádoucích společenských jevů, doplňuji, že je rovněž naší povinností chránit romské občany před nežádoucími aktivitami společnosti.

 

Hana Kožuriková, vedoucí RSOP