Ze školy do školy

 

(finanční podpora projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

 

Cílovou skupinou projektu byli romští studenti, kteří nastoupili v září 2012 do I. ročníku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Nymburce.

 

Cílem projektu bylo přispět k vyrovnávání vzdělávacích šancí romských studentů SOŠ a SOU Nymburk v rámci získání středního vzdělání. Tohoto cíle jsme chtěli dosáhnout pomocí během přípravy a úspěšného přechodu romských žáků základních škol do středního vzdělávání, pomocí při překonávání prvotních obtíží ve vzdělávání na střední škole, podporou adaptace na vzdělávací proces na střední škole s ohledem ke specifickým potřebám studentů z odlišného sociokulturního prostředí. Dále podporou aktivit směřujících ke zvýšení efektivity spolupráce rodičů a střední školy, poradenskou službou romským studentům a jejich rodinám v rámci zvýšení sociálních dovedností, podporou aktivit zaměřených na vyrovnávání vzdělávacích asymetrií na střední škole a prevence předčasného ukončování vzdělávání u studentů ze sociokulturně odlišného prostředí.

 

Projekt byl hodnotíme jako úspěšný, z celkového počtu 16 studentů ukončili studium na střední škole pouze dva.