Terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách

Středočeského kraje

 

 

Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách/ komunitách v regionu Nymbursko a Kolínsko

 

Stručná anotace projektu:

Předmětem poskytované sociální služby / sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců a rodin prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních  programů poskytovaných zejména v domácím prostředí uživatele.

 

Zdroj finančního pokrytí projektu: Středočeský kraj, Úřad práce Nymburk