Terénní sociální práce v roce 2016

 
  • registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách

Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách. Cílová skupina zahrnovala  ohrožené a potřebné jak jednotlivce, tak rodiny, kteří neuměli vyhledat pomoc sami, případně o této pomoci nevěděli.

 

Cíle projektu: Cílem této služby bylo zajištění terénní sociální práce cílové skupině, která vyžadovala specifickou formu pomoci poskytovanou v přirozeném domácím prostředí. Služba byla primárně určena romským občanům, kteří byli ohroženi sociálním vyloučením nebo byli již sociálně vyloučeni.

 

Specifikem této sociální služby bylo navázání důvěry s uživatelem a vytvoření společného individuálního plánu řešení problémů.

 

Finanční podpora: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí, Úřad práce Nymburk