Terénní sociální práce v roce 2013

 

Převažující cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

 

Stručná anotace projektu: Formou terénní sociální práce poskytnuta sociální služba terénních programů, kdy cílem této služby je  zlepšit životní podmínky, snížit sociální vyloučení a zvýšit sociální kompetence sociálně vyloučených osob ve Středočeském kraji.

 

Zdroj finančního pokrytí projektu: MPSV, Úřad práce Nymburk, Městský úřad Nymburk