Terénní sociální práce ve Středočeském kraji

 

Cílem projektu je pomoci sociálně znevýhodněným lidem získat příležitost a možnost zapojit se do sociálního a ekonomického života společnosti, žít způsobem, který společnost považuje za běžný.

 

Terénní sociální práci poskytujeme formou poradenství a přímé sociální pomoci. Pomáháme řešit sociální problémy, které jedinec není schopen vyřešit sám, a chráníme společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

Službu poskytujeme v přirozeném domácím prostředí uživatele.