Terénní programy 2014

 

Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociální vyloučením.

 

Stručná anotace projektu: Odborná sociální pomoc při řešení obtížné životní situace jednotlivců a rodin poskytovaná z větší části v domácím prostředí uživatele služby.

 

Zdroj finančního pokrytí projektu: MPSV