SAS romské rodiny Nymburk

 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi a mládeží do 26 let věku, které se nachází v obtížné sociální situaci, kdy je ohrožen vývoj a výchova dětí a mládeže v těchto rodinách.

 

Stručná anotace projektu: Služba nabízí cílové skupině soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti rodiny. Služba je poskytovaná rodinám s více dětmi nebo i s jedním dítětem, u kterého je jeho vývoj v důsledku dopadů dlouhodobé krize ohrožen.

 

Zdroj finančního pokrytí projektu: MPSV