Předškolní vzdělávání a doučování romských dětí

1.1.2009 - 31.8.2009

 

Motto: „Úspěšný start prvňáčka pozitivně ovlivní další průběh celé školní docházky"

 

Sdružení RSOP Nymburk v roce 2009 za podpory Nadace O2 realizovalo projekt Vzdělávání romských dětí předškolního věku. Tento projekt navazoval na Vzdělávání dětí předškolního věku, realizovaný v roce 2008.

 

Cílem projektu bylo úspěšně připravit děti předškolního věku na školní docházku, za spoluúčasti rodičů a rodiny doplnit dětem znalosti a dovednosti na stejnou úroveň, jako mají děti, které dochází do předškolních zařízení. Cílovou skupinou byly tedy děti ve věku 4 - 6 let ze sociálně znevýhodněné lokality Třebestovice na Nymbursku a několik dětí přímo z Nymburka.

 

Formou her se děti učily barvy, počítat, podepsat se, rozšířily si slovní zásobu, ale také se učily dávat pozor a přijímat či plnit pokyny a domácí úkoly.

 

Na začátku projektu děti neuměly barvy, počítat a některé neuměly ani držet tužku. Na konci projektu byla většina z nich připravena k zápisu do první třídy a několik si jej úspěšně vyzkoušelo na vlastní kůži.