Pracovní příležitosti v rámci VPP

 

Ve spolupráci s ÚP a TS Nymburk jsme v roce 2008 vytvořili v rámci projektu VPP pět pracovních míst, kdy cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP. Tito zaměstnanci uklízeli veřejná prostranství města Nymburk. Náplní práce této pětice bylo především sbírání odpadků, čištění chodníků od plevele, úklid listí a podobně.

 

Dále byla vytvořena dvě pracovní místa asistenta zaměřena na terénní práci a práci ve výchovně vzdělávacích projektech.