Odborné sociální poradenství v roce 2016

 

  • registrovaná sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené

 

Cíl projektu: Cílem této služby bylo poskytnutí včasné a snadno dostupné odborné sociální pomoci cílové skupině, která se octla v obtížné životní situaci. Jednalo se o službu poskytovanou v kanceláři, kdy nebylo nutné, aby se uživatel objednával. V kompetenci kvalifikovaného pracovníka bylo poskytnout uživateli ambulantní pomoc v řešení jeho problému, který nebyl schopen vyřešit sám.

Služba obsahovala poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů.

 

Finanční podpora: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí, Úřad práce Nymburk