Letní dětský tábor v Ratajích nad Sázavou

 

V roce 2008 jsme realizovali vůbec první tábor pro romské sociálně znevýhodněné dtěi. Jednalo se o děti klientů služby Terénní programy. Tábor se konal v Ratajích nad Sázavou.

Čtrnáctidenní pobyt se konal v objektu, kde jsme pobývali pouze my, tj. skupina 29 romských dětí a 6 dospělých.  Nedošlo tak k začlenění romských děti do společnosti. Vzhledem k podmínkám, ve kterých jsme se nacházeli, nebylo možné uplatnit rozmanitý program. Pro nás z toho plynulo ponaučení, že příští rok se těchto nedostatků vyvarujeme a rok od roku budeme v realizaci této mimoškolní aktivity lepší a lepší….

 

FOTOGALERIE

HISTORIE TÁBORA