Letní dětský tábor v Louňovicích pod Blaníkem

21.7.2009 – 31.7.2009

 

Tábor, který finančně podpořili Městský úřad Nymburk a Krajský úřad Středočeského kraje - odbor školství, mládeže a sportu se konal v chatové osadě Blaník - Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov (Středočeský kraj), od 21.7. 2009 do 31.7.2009. Cílovou skupinu tvořily romské děti ve věku 9 -14 let.

 

V tomto roce jsme zaměřili program na vzdělávání, respektive na doplnění či procvičování a opakování si znalostí, aby děti v dalším školním roce usedly do lavic připravené a aktivní.

 

V krásném a čistém prostředí trávilo deset dní 30 dětí ze sociálně slabých rodin z Nymburka a přilehlých obcí pod dohledem skupiny táborových vedoucích, kterým pomáhaly tři asistentky. V případě potřeby byla na táboře samozřejmě k dispozici i zdravotnice.

 

Absolvovali jsme poznávací výlety, soutěže o ceny, karneval, diskotéky, opékaní, sportovní činnosti, výrobu drobných dárků, koupání a projížďky loďkami.

 

Děti, kterým skončil školní rok, se na tábor nesmírně těšily. Jejich rodiče dbali na to, aby jejich ratolesti měly vše, co potřebovaly.

 

Věříme, že si děti z tábora kromě vlastních výrobků a cen za soutěže přivezly i spoustu krásných zážitků, znalostí a dovedností, včetně těch sociálních, které využijí ve styku s jinými lidmi. Po zkušenostech z loňského tábora v Ratajích nad Sázavou jsme si opět ověřili, že si děti  jsou schopny navzájem pomáhat a zdokonalily se i v týmové práci.

 

Deník z tábora

FOTOGALERIE