Hurá na tábor!

 

(finanční podpora projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Agrofert Holding a.s. a Městský úřad Rožďalovice)

 

Dne 20. července 2012  v poledne dorazilo do Ostružna na chatu Homole 36 dětí ve věku od 6 do 15 let, čtyři vedoucí a dvě asistentky. Začínal první den tábora pro děti ze sociálně slabých rodin a žijící na ubytovnách. Cílem projektu bylo umožnit sociálně znevýhodněným dětem se během pobytu pod naší ochranou zdravým a přirozeným způsobem rozvinout po stránce tělesné, duševní, morální, vědomostní a sociální. Chtěli jsme naučit děti tomu, co by měly vzhledem ke svému věku již ovládat, přispět k tomu, aby si rozšířily okruh kamarádů a tím se lépe orientovaly v mezilidských vztazích, pomoci jim po dobu pobytu osvojit si běžné návyky, které se v jejich rodinách z různých důvodů neuplatňují, podpořit je v rámci inteligenční stimulace a osobního rozvoje, po dobu pobytu je vychovávat v duchu porozumění, tolerance a přátelství a podporovat je v tom, že jejich individuální energie a nadání je pro společnost velmi důležitá. Počasí nám zpočátku moc nepřálo, ale přesto se děti hned první den chvíli koupaly ve zdejším bazénu. V průběhu dalších osmi dnů nás čekal pestrý program.

 

Deník z tábora