Cesta ze sociální závislosti

 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo přispět ke zlepšení nevhodných socioekonomických podmínek romských obyvatel v lokalitě Třebestovice, Rožďalovice a Nymburk. V každé z těchto lokalit pracoval dle zákona o sociálních službách terénní sociální pracovník. Náplní činnosti terénních sociálních pracovníků bylo navázání kontaktů v komunitě a  poskytování pomoci při řešení problémů jednotlivců, rodin i celé komunity a to podáním informací, intervencí, poradenstvím, zprostředkováním služby, doprovodem a asistencí při jednáních na úřadech. Dílčím cílem projektu bylo aktivně spolupracovat s místně příslušným obecním úřadem a vyjednat společné řešení situace romských obyvatel.