Úryvek z deníku TSP Renaty

….. O pět let později jsem do této lokality vstoupila podruhé, tentokrát v pozici aktivnější - jako terénní sociální pracovnice. Sociální ani bytové podmínky se nijak nezměnily. Jen se za ty roky snížil počet rodin, které zde stále žily. Čtyři rodiny, celkem dvanáct dospělých a čtrnáct nezletilých dětí, byl stav na podzim roku 2006. Cíl terénní sociální práce v této lokalitě byl jasný: ,,vymazat sociálně vyloučenou lokalitu Ovčáry z mapy.“ Což znamenalo nejen začít, ale hlavně vydržet, a to s velkým nasazením. Dále pak umět nashromáždit správné subjekty, dát na vědomí adekvátním institucím, že jejich potřebnost při řešení odbydlení těchto rodin je velice naléhavá.

 Začátky v komunikaci byly velmi těžké. Proniknout do rodin, získat si důvěru, dát jim naději a naučit je věřit, nebylo vůbec lehké. Stejně tak nesnadné bylo zmapovat počet obyvatel fakticky žijících v tomto objektu, včetně počtu dětí…..