Úryvek z deníku TSP Marcely

 

 …..Navrhnu Monice, aby hospodařila s penězi formou obálkové metody. Tj. rozdělila si peníze do několika obálek a ty pak čerpala dle rozvrhu.

Pomůžu Monice napsat do školy dopis ve kterém ředitelce vysvětlí proč mají děti tolik zameškaných hodin. Bylo by dobré, kdyby se Monika omluvila za to, že se dosud nedostavila do školy a sama nenavrhla jiný termín návštěvy.

Navážu větší kontakt s druhem Moniky - s Robertem, který v rodině funguje jako „hlava“ rodiny.

Robertovi navrhnu, aby zakoupil dětem měsíční jízdenku z domova do školy.

Ohlídám, aby Monika splácela pohledávky dle splátkového kalendáře, které jsem jí pomohla napsat.

Budu v zájmu dětí maximálně spolupracovat se sociálními pracovnicemi Městského úřadu Nymburk…..