Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách v regionu Nymburk 2018

 
 
  • registrovaná sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách

 
  •  Předmětem projektu je poskytovat sociální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným zejména v jejich domácím prostředí.Specifikem této sociální služby je navázání důvěry s uživatelem a vytvoření společného individuálního plánu řešení problémů.

 
  • Finanční pokrytí: Středočeský  kraj, odbor sociálních věcí, Úřad práce Nymburk