Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

 

Od listopadu roku 2016 jsme partnery projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám, jenž je pomocí nefinanční povahy - formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Rolí naší organizace v tomto projektu je identifikace, anonymní evidence a práce s cílovou skupinou, tzn. přerozdělovat potraviny a materiální zboží lidem bez domova, materiálně deprivovaným rodinám s dětmi, neúplným rodinám s nízkou pracovní intenzitou a dalším osobám ve vážné sociální nouzi.
Naše působnost: Nymbursko
Financování: Dodávky potravinové a materiální pomoci financuje MPSV z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.