Odborné sociální poradenství v roce 2018

 
 
  •  registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 
  •  Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučení a osoby sociálně vyloučené

 

Odborné sociální poradenství je ambulantní služba poskytovaná zájemcům a uživatelům v kanceláři našeho sídla.Služba OSP se zaměřuje na specifické potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.

 

 
  •  Finanční pokrytí: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí, Městský úřad Nymburk