Odborné sociální poradenství v roce 2017

  •  registrovaná sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách
Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené

 

Cíl projektu: Cílem této služby bylo poskytnutí včasné a snadno dostupné odborné sociální pomoci cílové skupině, která se octla v obtížné   životní situaci. Jedná se o službu poskytovanou v kanceláři, kdy není nutné, aby se uživatel objednával. V kompetenci kvalifikovaného pracovníka je poskytnout uživateli ambulantní pomoc v řešení jeho problému, který není schopen vyřešit sám.
Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práva oprávněných zájmů.

 

Finanční podpora: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí, Úřad práce Nymburk