Sociálně aktivizační služba

pro rodiny s dětmi

 

  • registrovaná sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních

 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením

 

Předmět služby: Obsahem služby byl soubor specifických činností směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti cílové skupiny. Služba byla poskytovaná rodinám s více dětmi nebo i s jedním dítětem ve věku od jednoho do 26 let, u kterého byl vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kdy rodiče nedokázali sami – bez odborné pomoci krizi vyřešit.

Služba zahrnovala výchovně vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 

Finanční podpora: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí, Úřad práce Nymburk