Předškolní vzdělávání romských dětí

v MŠ  a v domácím prostředí

 

Cílová skupina: Romské děti předškolního věku

 

Předmět projektu: V rámci tématického okruhu předmětem projektu předškolní příprava a včasná péče je podpora romských dětí předškolního věku v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby.

 

Cíle projektu:

Poskytnout romským rodičům maximální podporu při umísťování dětí předškolního věku do MŠ, tj. konkrétními aktivitami/ kroky se spolupodílet na tom, aby rodiče dítě v termínu do MŠ přihlásili a dále pak, aby dítě do MŠ pravidelně docházelo.

Romským dětem předškolního věku, které nemohou být přijaté do MŠ zejména z důvodu, že rodina nemá v místě, kde žije  trvalý pobyt, nabídnout výchovně vzdělávací program v domácím prostředí, který jim pomůže k vyrovnávání deficitů v oblasti přípravy na úspěšné zahájení školní docházky. 

 

finanční podpora: MŠMT, Město Nymburk